مهیار قاسمپور

بنده سید مهیار قاسمپور در حدود 2سال مشغول به طراحی بازی می باشم در گیم میکر ویونیتی فعالیت دارم و هم چنین با VB.net و #C و...آشنایی دارم