چگونه لینک های بلند را کوتاه کنیم؟

بلند بودن آدرس بعضی لینک ها باعث می شود که هنگام فرستادن آن ها برای شخصی دیگر نصف صفحه را بگیرد که ظاهر نازیبایی دارد و یا آنقدر طولانی هستند که در یک پیامک چندین صفحه را می گیرد و باعث بیشتر شدن هزینه می شود. برای کوتاه کردن لینک های بلند روش هایی وجود دارد که در ادامه خواهیم گفت.

کوتاه کردن لینک با سایت goo.gl

مثلا می خواهیم این لینک را https://unylearn.ir/%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85/ کوتاه کنیم.
لینک مورد نظر را کپی کرده و در کادر Your original URL here قرار دهید.
تیک I’m not a robot را بزنید.
در نهایت SHORTEN URL را بزنید.

goo.gl

صفحه ای باز می شود و در آن لینک کوتاه شده قرار دارد و همراه پست مورد نظر.

short url

سایت های دیگری نیز این کار را انجام می دهد مانند yon.ir

کوتاه کردن لینک با ربات ShortUrlBot@

با وارد کردن ShortUrlBot@ در چت خود یا دیگران وارد ربات شوید.
start را بزنید.
لینک مورد نظر را وارد کنید.
با وارد کردن لینک بعد از یک یا ۲ ثانیه لینک کوتاه ساخته می شود.

 

short url bot

 

دیدگاهتان را بنویسید