رفع ارور wysiwyg-rtl.css در افزونه تقویم جلالی

آموزش رفع wysiwyg-rtl.css ارور در تقویم جلالی وردپرس از نسخه ۴٫۸ به بعد، بعد از به روز رسانی سایت وردپرس خود ممکن است با ارور افزونه تقویم جلالی وردپرس  Failed to load content css: site.com/wp-content/plugins/wp-jalali/assets/css/wysiwyg-rtl.css مواجه شوید. رفع ارور افزونه تقویم جلالی وردپرس این ارور به دلیل عدم وجود فایل wysiwyg.css یا wysiwyg-rtl.css در مسیر wp-content/plugins/wp-jalali/assets/css […]