اضافه کردن کد ایران به توییتر

فعال کردن شماره تلفن موبایل ایران در توییتر توییتر twitter توییتر twitter به یکی از ابزارهای داغ فضای مجازی در ایران تبدیل شده و همینطوری که میگذر افراد بسیاری از ایران به توییتر برای انتشار و دنیال کردن اخبار و بحث و گفتگو در مورد مسائل روز و شخصی می‌آیند. یکی از بدی‌های این شبکه اجتماعی […]