افزونه هلو دالی hello dolly

افزونه هلو دالی hello dolly معرفی افزونه هلو دالی hello dolly تنها یک افزونه نیست، بلکه نمادی از امید و شور و شوق از یک نسل کامل است که دو کلمه از معروفترین اشعار لویی آرمسترانگ  “سلام دالی” را نمایش می دهد. هنگامی که این افزونه فعال شد شما به طور تصادفی یک شعر از […]