استفاداز ویکی‌ پدیا به صورت آفلاین

استفاده از ویکی‌ پدیا به صورت آفلاین ویکی پدیا یا wikipedia کسی در دنیای ارتباطات و اینترنت وجود ندارد که بزرگترین دانشنامه دنیا یعنی ویکی‌ پدیا wikipedia را نشناسد. می توان گفت تقریبا همه کاربران اینترنت ویکی پدیا را می شناسند. در ویکی پدیا در مورد هر چیزی که بخواهید اطلاعات وجود دارد از بیوگرافی ستاره های دنیا و […]