ارسال خودکار پیام “پیام شما دریافت شد” به کسانی که به شما ایمیل فرستادند

ارسال خودکار پیام “پیام شما دریافت شد” سلسله آموزش های سایت یونی لرن   ارسال خودکار پیام “پیام شما دریافت شد” به کسانی که به شما ایمیل فرستادند یکی از قابلیت های کاربردی پیام رسان هاست که کمتر کسی از ان اطلاع دارد. احتمالا برای شما هم اتفاق افتاده که برای کسی ایمیلی می فرستید […]