افزونه WhatFont برای پیدا کردن فونت سایت ها

افزونه WhatFont برای پیدا کردن اسم فونت استفاده شده در سایت ها در ویندوز برای طراحان سایت پیدا کردن یک فونت مناسب موضوع مهمی است. ممکن است وارد سایتی شوید و از فونت استفاده شده در آن سایت خوشتان آمده باشد ولی نمی دونید چطور نام فونت را پیدا کنید. در این آموزش با نصب […]