در مورد GTmetrix بیشتر بدانید..

معیارهای افزایش بارگذاری سرعت صفحات سایت page speed Specify a cache validator ( تعریف یک Cache Validator ) Combine images using CSS sprites ( ابعاد دهی به تصاویر و استفاده از تکنیک css sprites ) : مشخص نمودن عرض و ارتفاع برای تمامی تصاویر سبب سریعتر اجرا شدن صفحات می گردد. چرا گه در این […]