جعبه سیاه ویندوز

 جعبه سیاه ویندوز ویندوز هم همانند هواپیما، هلی کوپتر و کشتی دارای یک جعبه سیاه هوشمند است. با این تفاوت که جعبه سیاه ویندوز با فرمان شما کار می کند. [su_note note_color=”#e1e0f3″ radius=”6″]در ویندوز ۷ و نسخه های بعد از آن ابزاری وجود داردکه می توانید به کمک آن اقدام به ضبط فعالیت های سیستم نمایید.[/su_note] […]